ارشــــــــــــــان پیشـیارشــــــــــــــان پیشـی، تا این لحظه: 7 سال و 3 ماه و 12 روز سن داره

پرنس پیشی،پسر پائیزی

11 ماه گذشت 11 روز مونده...

١١ ماه گذشت:    بعضیها دلشون شکست ... بعضیها دل شکستن ... خیلیها عاشق شدن ... خیلیها تنها موندن ... خیلیها از بینمون رفتن ... خیلیها بینمون اومدن ... گاهی خندیدیم ... گاهی گریه کردیم ... زندگی بر خلاف آرزوهامون گذشت ... حالا 11 روز مونده، 11 روز از اون همه خاطره! آرزو دارم نوروزی ک پیش رو داری آغاز روزهایی باشه ک آرزو داری ...
19 اسفند 1391
1