ارشــــــــــــــان پیشـیارشــــــــــــــان پیشـی، تا این لحظه: 7 سال و 3 ماه و 12 روز سن داره

پرنس پیشی،پسر پائیزی

حباب ما 3 ساله شد

ســـــــــــــــــــــــلام و صد تا سلام به دردونه پسر مامان دردونه سرتق 3ساله من حالت چطوره؟ آره عشقم شما از اولین روز 3سالگیت به طرز عجیبی سرتق و لجباز شدی ولی به قول یکی از دوستان این نیز میگذرد... 21 شهریور یه روز سخت بود. قرار بود برم پیش دکتر خودم اما بابایی زنگید گفت دکترم نیست منم تصمیم گرفتم برم دکتر نزدیک خونه مامان شراره با چه عجله ای که تا دکتر نرفته تورو حاضر کردم و چطوری این مسیر و رفتم بماند. زنگیدم مامان شراره اومد تو مطب دنبالت. دکتر برام سونو نوشت و منم نمیخواستم دیر بشه. تندی رفتم دنبال الناز که تنها نباشم. همه این مشقت ها رو با یه تن سرما خورده و یه سر گنگ و بینی کیپ انجام دادم. خیلی روز سخ...
13 آبان 1394
1